آگهی فراخوان و ارزیابی شناسایی پیمانکار دیوارچینی پروژه وایه عالی شهر مورخ 990910

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد اجرای عملیات دیوارچینی پروژه وایه عالیشهر بوشهر را توسط پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت انجام دهد. لذا ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد تا در صورت تمایل حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج این آگهی ،نسبت به ارسال نامه اعالم آمادگی و رزومه کاری به آدرس شیراز ، بلوار معالی آباد ، نبش خیابان بهاران ، مجتمع اداری آرین طبقه دوم ، واحد 6، دبیرخانه مرکزی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و یا به آدرس بوشهر،خیابان رئیسعلی دلواری،نبش میدان شهرداری ساختمان محمد طبقه 4 واحد 7 دفتر منطقه بوشهرویاپست الکترونیکی به نشانه jonoub@ir.maskanco اقدام نمایند. ضمنا به اطالع می رساند کلیه اطالعات مربوط به پروژه در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب موجود می باشد.
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید