رزومه کاری

نام و نام خانوادگی:

ساینا دانشمندی

سوابق تحصیلی و آموزشی:

لیسانس معماری-دورهoffice-auto cad-دوره آیین و مهارت های رفتاری-دوره اصول و فنون مذاکره-دوره مدیریت تغییر-دوره زبان بدن

سوابق علمی و تحقیقاتی:

سوابق شغلی:

شرکت  رنگ sanmarco   مسئول دفتر و فروش

شرکت  isp  رنگین کمان فروش

شرکت ساختمانی آ اس پ نظارت

شرکت سراج فروش

سوابق عضویت

نظام مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی

لیسانس معماری

بخشی که در آن کار میکنم را اینگونه توسعه خواهم داد که:

استفاده از دوره های آموزشی

بروزرسانی اطلاعات کارشناسان فروش

شیوه های مدیریتی

تکریم ارباب رجوع

برقراری ارتباط موثر با مشتریان

علاقمندی های شخصی ام شامل:

ورزش فیتنس- تماشای فیلم طبیعت گردی

من به این جمله اعتقاد دارم که:

قانون موفقیت در زندگی قانون تغییرات است نه تقدیر

از نظر من اگر میخواهید تغییر کنید باید:

باید طرز تفکرمان را تغییر دهیم و نگرش جدید به زندگی پیدا کنیم