روزمه کاری

نام و نام خانوادگی :  

ریحانه احمد میچکی

سوابق تحصیلی و آموزشی :

·      مدیریت و فنون اداری

·    مدیریت ارتباطی و رفتار سازمانی

·    زبان بدن

·    فنون مذاکره

·    دوره مقدماتی بهداشت و ایمنی کار

·    دوره پیشرفته تشریفات اداری

·    دوره آموزشی مقدماتی قوانین اداره کار و تامین اجتماعی

·    مدیریت تغییر

·    اتوماسیون اداری

·    دوره رفتار شناسی با مدل  disc

سوابق علمی و تحقیقاتی :

·         شرکت در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان حمل و نقل و راه وشهرسازی

·         شرکت در   چهاردهمین گرد همائی مدیران اداری ( ارومیه )

سوابق شغلی :

1.      تالار بزرگ  سن و تئاتر وحدت تهران

·      راهنما

2.      شرکت آوین سیستم

·         مدیر فروش

3.      شرکت شیرازیت

·         مدیر داخلی شرکت

4.      شرکت سامانه های نوین افرا

·         سرپرست اداری  

5.      شرکت سرمایه گذای مسکن جنوب

·         مسئول دفتر مدیرعامل

·         مدیر اداری

سوابق عضویت :

آخرین مدرک تحصیلی :

کاردانی روانشناسی

بخشی که در آن کار میکنم را اینگونه توسعه خواهم داد که :

·         طرح ریزی و تأمین نیاز های نیروی انسانی

·         نظام های توسعه منابع انسانی

·         آموزش و بهسازی منابع انسانی

·         ایجاد نظام ارزیابی عملکرد

·         خلق محیط کاری برای پشتیبانی ازبه کارگیری مهارتهای جدید

علاقمندی های شخصی ام شامل :

من به این جمله اعتقاد دارم که  :  

 ما  میتوانیم

از نظر من اگر میخواهید تغییر کنید باید  :

·         ذهنتان را همیشه مثبت نگه داریدذهنتان را همیشه مثبت نگه دارید

·         شکایت کردن را با ابراز قدردانی جایگزین کنید و به جای نداشته ها به داشته هایتان فکر کنید

·         از مقایسه خود با دیگران دست بردارید

·         با مشکلات روبه رو شوید و از آن ها فرار نکنید