معرفی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره

farshad-farzin

فرشاد فرزین

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

- شهردار بندر کنگان

- شهردار خورموج

- مشاور استاندار استان بوشهر

- معاون شهرسازی و معماری شهرداری بوشهر

- مشاور شهر سازی و معماری شهردار بندر سیراف

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور یکان شار

- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا

- مدیر خدمات شهری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

- کارشناس ارشد دفتر مطالعات شهرسازی مهندسان مشاور طرح و آمایش

 ساسان تاج گردون

سید مسعود مروج جهرمی

رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب         

- معاونت توسعه فناوری و ساخت گروه سرمایه گذاری مسکن 

- معاون توسعه و عمران شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین                             

kamali

علی کمالی

نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب                                      

-  مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس

-  مدیریت شعب بانک مسکن استان هرمزگان

-  معاون اجرایی مدیریت بانک مسکن هرمزگان

-  معاون شعبه مرکزی بانک مسکن بندر عباس

-  رئیس شعبه گلشهر بانک مسکن بندر عباس

-  معاون شعبه گلشهر بانک مسکن بندر عباس                                                                                                            

dr-hamidiyan

محمد صادق حمیدیان جهرمی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

-  رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس

-  نائب رئیس اول اتاق بازرگانی معادن و کشاورزی ایران

-  رئیس هئیت مدیره صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس      

mahmodabadi

حمید رضا محمودآبادی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

- مدیر اداره حقوقی املاک شهرداری بندر عباس

- معاون مالی و اداری شهرداری بندر عباس

- معاون برنامه ریزی و بودجه شهرداری بندر عباس

- سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری بندر عباس

- معاون پشتیبانی شرکت دیلاس

- معاون مالی و اداری شهرداری بندر عباس

- مدیر درآمد و نوسازی املاک شهرداری بندر عباس

- معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب