بهبود مدیریت پروژه در جهت افزایش فروش

تهیه برنامه محاسباتی تعیین مقادیر ریز مصالح بخش اجرایی.

- تهیه برنامه های زمانی جبرانی جهت کاهش تاخیرات بوجود آمده در پروژه ها.

- تعیین مسوولین کنترل کیفی در مناطق و شعب جهت کنترل کیفیت اجرا و برگزاری جلسات میان دوره‌ای.

- تعیین مسوول HSE در مناطق در جهت کنترل وضعیت ایمنی، بهداشت و سلامت کارگاه ها و برگزاری جلسات میان دوره‌ای جهت انتقال اطلاعات و اقدامات انجام گرفته در پروژه ها.

شرکت در دوره و کارگاههای  آموزشی بخش فنی و اجرایی به جهت آشنایی با مواد و مصالح و تکنولوژی جدید.

- معرفی پروژه فاز دو ویلایی ستاره کیش به عنوان پروژه نمونه در جهت پیاده سازی کنترل ارزش کسب شده (Earn value) و تهیه فرم های مربوط به کنترل مصالح انبار.   

- تهیه مشخصات فنی پروژه های بلند مرتبه کیش به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی.

- تنظیم شرایط جدید خرید جهت مشتریانی که حداقل پنجاه درصد بهای واحد را بصورت نقد پرداخت نمایند.

- برنامه ریزی جهت فروش اقساطی بلند مدت.

- مطالعه جهت چگونگی تحویل واحدها درهنگام فروش اقساطی بلند مدت .

- پیگیری وشروع عملیات بازاریابی با مراجعه مستقیم به مجامع صنفی وتشکلهای تخصصی وعلمی.

- درخواست پشتیبانی وبازاریابی فروش توسط سایردفاترشرکتهای سرمایه گذاری با پرداخت هزینه بازاریابی.

- اصلاح قراردادهای فروش با حفظ حقوق شرکت ومشتری درصورت درخواست لغو قرارداد.

- بهره گیری ازتبلیغات موثر وبه هنگام .

- توافق هدفمند به منظورایجاد شرایط انتخاب بهتربرای مشتریان عمده با توجه  به سلایق آنان ازقبیل (خرید خطوط تلفن ، تنوع رنگ بندی کابینت ، موکت ، ونقاشی و....).

- مذاکره با مشتریان عمده وجزء به منظور تهاترکالا یا خدمات درمقابل واگذاری واحدها.