اخبار مهر 1398

عنوانتاریخ انتشار
آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار اجرای اسکلت بتونی با مصالح پروژه ستاره کیش مورخ 98/07/23 ۲۳ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار اجرای اسکلت بتونی با مصالح پروژه ستاره کیش مورخ 98/07/22 ۲۲ مهر ۱۳۹۸
کلاس آموزش طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری استاندارد ۲۸۰۰ برگزار شد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی پیمانکاراجرای فنداسیون مورخ 98/07/15 ۱۵ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی فروشندگان و تامین کنندگان بتون مورخ 98/07/15 ۱۵ مهر ۱۳۹۸
دویست و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تشکیل شد. ۱۴ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی مورخ 98/07/13 ۱۳ مهر ۱۳۹۸
کمیته معماری پروژه آژند کرمان برگزار گردید. ۸ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار عملیات اجرایی پروژه های در حال ساخت 98/07/08 ۸ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی فروشندگان و تامین کنندگان کاشی و سرامیک مورخ 98/07/08 ۸ مهر ۱۳۹۸
آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار مورخ 98/07/06 ۶ مهر ۱۳۹۸