پروژه مسکونی مهرگان
پروژه مسکونی مهرگان
پروژه مهرگان در مجموعه ستاره کیش ، در قطعات شماره 78 و 79 و با زیر بنای 50،681 متر مربع ، در 15 طبقه با سازه اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در حال ساخت می باشد که دارای 312 واحد مسکونی در  12 طبقه است .
تا پایان شهریور 99 = 30.04 درصد
50،681 متر مربع
2 بلوک
2 زیر زمین + همکف +12 طبقه
312 واحد
28299
دارد
دارد
اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
اسپلیت