پروژه خدماتی اسفند
پروژه خدماتی اسفند

پروژه تجاری خدماتی اسفند در قالب دو پروژه اسفند 1 شامل 29 واحد تجاری و پروژه اسفند 2 شامل 28 واحد تجاری در مجموعه ستاره کیش در حال ساخت می باشد .

تا پایان آذر 1400 = 22.51 درصد
17،278 مترمربع
2
3 طبقه
9،954 مترمربع
57 واحد
دارد
بتنی
قطعات پیش ساخته بتنی و رنگ آمیزی
اسپلیت
اسپلیت
اسفند 101400
اسفند 101400
اسفند 101400