مجتمع مسکونی ایوان اهواز
مجتمع مسکونی ایوان اهواز
مجتمع مسکونی ایوان اهواز میان کوی پیروزی و در ورودی شهرک نفت قرار دارد و در کنار دو بلوک از پیش ساخته شده هشت بهشت در زمینی به متراژ 138،771 مترمربع در حال اجرا می باشد.این پروژه در مجموع شامل  118 واحد مسکونی می باشد در  این مجموعه ،بر اهمیت فضاهای عمومی ،تراس های بزرگ ، لابی های چند منظوره و فضای مربوط به پارکینگ ساختمانها توجه ویژه شده است. در این پروژه 5 بلوک ساختمانی با کاربری مسکونی ( سه بلوک 10 طبقه ، یک بلوک 9 طبقه و یک بلوک 12 طبقه) ، یک بلوک با کاربری خدمات عمومی در 3 طبقه و 3 بلوک یک طبقه زیر زمینی با کاربری پارکینگ طراحی شده است .
ایوان 101400
ایوان 101400